top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Har du krav på gratis advokathjelp?

Oppdatert: 11. mar.

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning der staten dekker kostnader til advokat. Formålet er å gi alle tilgang til nødvendig juridisk bistand, fortrinnsvis i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte. For noen sakstyper er ordningen behovsprøvd. I disse tilfellene er fri rettshjelp betinget av at inntekt og formue er under en bestemt grense.

Regelverket for fri rettshjelp er komplisert og kan være vanskelig å forstå på egenhånd. Ta kontakt med oss for hjelp til å finne ut om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

18 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page