top of page

Book møte

Du kan bestille en konsultasjon nedenfor. Du velger en tid og dag som passer for deg, og etter bestillingen vil du motta en bekreftelse på oppdraget. Det er opp til deg om du ønsker å ha samtalen ved fysisk oppmøte eller videomøte.

Trenger du hjelp som privatperson, eller representerer du en bedrift?

 • Videomøte tilgjengelig

  Din støtte i arbeidskonflikter: Trygghet gjennom endring.

 • Videomøte tilgjengelig

  Vårt fokus: Din familie og barns rettigheter.

 • Videomøte tilgjengelig

  Arverett klart og enkelt: Veileder deg i arvefordeling.

 • Videomøte tilgjengelig

  Forståelig hjelp for dine trygdesaker.

 • Videomøte tilgjengelig

  Støtte og klarhet i utlendingsspørsmål.

 • Videomøte tilgjengelig

  Din trygge veiviser i eiendomstvister og overdragelser.

 • Videomøte tilgjengelig

  Effektiv konflikthåndtering og rettferdig løsning.

 • Videomøte tilgjengelig

  Sikrer din rettmessige erstatning etter skade eller tap.

 • Videomøte tilgjengelig

  Advokathjelp når livet er komplisert

bottom of page