top of page

Curriculum vitae

Erfaring

AUG. 2023 - NÅ

GRUNNLEGGER OG DAGLIG LEDER

Som grunnlegger og daglig leder av Advokatfirmaet Sterk, er Servet Yildiz Stêrk ansvarlig for å sette firmaets strategiske retning og håndtere daglig drift. Gjennom sin omfattende kompetanse innen flere rettsområder, representerer Stêrk klienter i komplekse juridiske saker og tvister. Dette markerer en betydelig milepæl i hans karriere, hvor han forener tidligere opparbeidet kunnskap og erfaring i sin egen praksis.

Advokatfirmaet Sterk

NOV. 2022 - AUG. 2023

ADVOKAT & ASSOSIERT PARTNER

I sin tid som advokat og assosiert partner hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell, var Stêrk ansvarlig for juridisk rådgivning, tvisteløsning, og prosedyrer innen ulike rettsområder. Han samarbeidet tett med klienter og hadde et lederansvar i firmaet, der han bidro til strategiutvikling og veiledning av junioradvokater.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell

JUN. 2022 - NOV. 2022

ADVOKAT

Som advokat i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell, hadde Stêrk ansvarsområder som juridisk rådgivning, tvisteløsning, og prosedyrer. Hans engasjement for sine klienter førte til hans forfremmelse til assosiert partner.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell

OKT. 2020 - JUN. 2022

ADVOKATFULLMEKTIG

I rollen som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell arbeidet Servet Yildiz Stêrk under veiledning av erfarne advokater og fikk verdifull innsikt og erfaring innen juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyre. I denne perioden ble han tildelt Advokatforeningens Talentpris 2021, noe som anerkjente hans dedikasjon og dyktighet i yrket. Denne erfaringen la grunnlaget for hans senere forfremmelser i selskapet.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell

DES. 2019 - OKT. 2020

GRUNNLEGGER OG DAGLIG LEDER

Stêrk grunnla og ledet Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS, hvor han opparbeidet seg omfattende juridisk kunnskap og demonstrerte solid lederskap.

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal

MAR. 2017 - MAR. 2018

MILITÆRJURIST / LØYTNANT

Som militærjurist og løytnant fokuserte advokat Servet Yildiz Stêrk sitt arbeid på juridisk og kommersiell rådgivning innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder for anskaffelsesenheter i Forsvaret. Hans bistand med juridisk ekspertise og kommersiell innsikt bidro til en grundig og effektiv håndtering av Forsvarets anskaffelsesprosesser og kontraktssaker.

Forsvaret

MAR. 2014 - NOV. 2014

EIENDOMSUTVIKLER OG INVESTOR

I sin stilling som eiendomsutvikler, konsentrerte Servet Yildiz Stêrk seg om kjøp, utvikling, salg og utleie av eiendommer. Hans oppgaver strakte seg over et bredt spekter, inkludert analyse av eiendomsmarkedet, investeringsanalyse, byggesakshåndtering og prosjektadministrasjon, samt teknisk og juridisk oppfølging. Med disse kombinerte ferdighetene, sikret Stêrk en omfattende tilnærming til eiendomsbransjen og en effektiv håndtering av diverse aspekter ved eiendomsforvaltning og utvikling.

Selvstendig

Utdanning

2008 - 2014

UNIVERSITETET I OSLO 

Master i rettsvitenskap

- JUS5981 Skatterett I

- JUS5410 Petroleumsrett

- JUS5404 Sjørett: Ansvar og forsikring

- JUS5403 Sjørett: Kontrakter

 

- JUR5030 Masteroppgave: Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet.

Oslo

2008 - 2009

UNIVERSITETET I OSLO 

Språkfag

- TYR1110, Tyrkisk språk 1, Introduksjon av moderne tyrkisk språk og grammatikk.

- TYR1120, Tyrkisk språk 2, Gir videre grunnkunnskaper i moderne tyrkisk.

- TYR2110, Tyrkisk språk 3, Språkkurs i Tyrkia om sommeren (fra slutten av juni midten av august.) fulgt opp av øvelser og lesning av avanserte tekster i Oslo i høstsemesteret.

- TYR2120, Tyrkisk språk 4, Videreføring av studiet i tyrkisk ved lesning av eldre og avanserte tekster samt innføring i turkologi som vitenskap.

Oslo

2008

BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI

Turkish language and culture program

Fokus på tyrkisk språk og kultur, inkludert intensiv språkopplæring.

Istanbul

Utmerkelser og priser

Advokatforeningens talentpris 2021

Nøkkelkvalifikasjoner

Forhandling

Kommunikasjon

Forretningsforståelse

Analytisk tankegang

Språk

Norsk

Engelsk

Tyrkisk

bottom of page