top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokat Servet Yildiz Stêrk nylig omtalt i VG for sin deltakelse i viktig samtale om rasisme og disk

Avis

Verdens Gang (VG)

Dato

23. november 2023

Link

Advokat Servet Yildiz Stêrk, kjent for sitt engasjement i samfunnsspørsmål og sitt arbeid for rettferdighet, ble nylig omtalt i en artikkel i VG. Artikkelen fokuserte på hans deltakelse i en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, som fant sted på Deichmanske bibliotek i Oslo. Denne samtalen var en del av regjeringens initiativ for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.

Under møtet delte Stêrk sine personlige erfaringer med diskriminering i arbeidslivet, spesielt en hendelse fra et jobbintervju i 2018. Han diskuterte hvordan han ble spurt om hans evne til å samarbeide med kvinnelige kollegaer, et spørsmål han oppfattet som sterkt diskriminerende og basert på stereotypier knyttet til hans etniske bakgrunn. Stêrk pekte på hvordan denne opplevelsen påvirket ham og etterlot en følelse av mistillit til fremtidige intervjusituasjoner.

Artikkelen i VG understreker Stêrks perspektiv på behovet for å endre den offentlige samtalen rundt diskriminering, mangfold og inkludering. Han argumenterte for viktigheten av å anerkjenne det økonomiske potensialet som ligger i et mangfoldig samfunn og hvordan diskriminering fører til tap av dette potensialet, noe som svekker Norges konkurranseevne i et globalt marked.

Stêrks innsikt og erfaringer er en viktig del av den pågående debatten om rasisme og diskriminering i Norge. Hans bidrag til samtalen med statsministeren og arbeidsministeren reflekterer hans engasjement for et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

Regjeringens handlingsplan, som strekker seg fra 2024 til 2027, inneholder 50 tiltak rettet mot å bekjempe rasisme og diskriminering. Stêrk ser på denne planen som et skritt i riktig retning og understreker at samfunnet som helhet taper på rasisme og diskriminering. Han oppfordrer til en endring i narrativet rundt diskriminering og mangfold, og fremmer ideen om å utnytte det økonomiske potensialet i et mangfoldig Norge.

bottom of page