top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

"NRK Dagsnytt: Advokat Servet Yildiz Stêrk ber om lemping av visumkrav for jordskjelvofre i Tyrkia

Dato

24. februar 2023

I dettet innslag på NRK Dagsnytt får vi møte Yilmaz Guleryuz, en norsk borger med familiemedlemmer som er direkte berørt av jordskjelvet i Tyrkia. Guleryuz uttrykker et sterkt ønske om å kunne tilby sine berørte familiemedlemmer midlertidig husly i Norge, som en umiddelbar løsning på deres prekære situasjon.

Imidlertid fremhever han at de strenge visumkravene for tyrkiske borgere utgjør en betydelig hindring for denne formen for humanitær hjelp. Advokat Servet Yildiz Stêrk, som også er til stede i innslaget, gir en beskrivelse av de utfordrende søknadsprosessene som tyrkiske borgere må gjennomgå for å få visum til Norge.

Stêrk oppfordrer norske myndigheter til å vurdere en midlertidig lemping av dokumentasjonskravene i lys av den ekstraordinære situasjonen etter jordskjelvet. Han argumenterer for at en slik lemping vil muliggjøre for norske borgere å huse sine familiemedlemmer i Norge, og dermed gi dem en trygg havn frem til situasjonen i Tyrkia stabiliseres.

bottom of page