top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokat Servet Yildiz Stêrk: En appell for lemping av visumkrav for jordskjelvofre i Tyrkia og Syria

Dato

13. februar 2023

I denne artikkelen tar advokat Servet Yildiz Stêrk opp et presserende problem som mange norske borgere står overfor i kjølvannet av jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Mange ønsker å hjelpe sine familiemedlemmer som er rammet av katastrofen ved å tilby dem midlertidig husly i Norge. Men de strenge visumkravene for borgere fra disse landene utgjør en betydelig hindring. Stêrk oppfordrer derfor norske myndigheter til midlertidig å lette visumkravene for jordskjelvofre som har nære familiære bånd i Norge. Han argumenterer for at dette vil være en viktig hjelp for de som er skadet eller står overfor hjemløshet på grunn av katastrofen.

bottom of page