top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokat Servet Yildiz Stêrk: En Pionér i Advokatbransjen

Dato

27. november 2023

Nylig ble Servet omtalt i en omfattende artikkel av Advokatbladet, der han deler sin personlige reise og filosofier som ligger til grunn for firmaets etos og praksis.

Fra en ydmyk begynnelse som innvandrerbarn til Norge, har Servet skapt et unikt og innovativt advokatfirma som bygger på prinsippene om mangfold, inkludering og forståelse. Hans bakgrunn har ikke bare formet ham personlig, men også profesjonelt, og har gitt ham en dypere forståelse for kulturelle nyanser og behovene til de han representerer.

Servet mener sterkt at hans erfaring som minoritet gir ham en unik konkurransefordel, spesielt i et samfunn hvor verdien av mangfold ofte undervurderes. Dette perspektivet er kjerne i vår virksomhet her hos Advokatfirmaet Stêrk AS, hvor vi aktivt jobber for å belyse og omfavne mangfoldets styrke.

Under Servets ledelse har firmaet vokst, og vi har utvidet vårt team for å bedre imøtekomme våre klienters behov. Vi fokuserer på å tilby juridiske tjenester som speiler vårt engasjement for mangfold og inkludering, både i arbeidsmiljøet og i de sakene vi tar.

I tillegg til å lede firmaet, har Servet også vært en aktiv stemme i samfunnsdebatten, spesielt knyttet til diskriminering og rasisme. Hans innsats for å fremme en mer rettferdig og inkluderende advokatbransje har ikke gått ubemerket, som demonstrert ved hans bidrag til regjeringens handlingsplan mot diskriminering.

Videre er Servet engasjert i å balansere teknologiske fremskritt med etiske overveielser i advokatbransjen. Som et firma, er vi dedikert til å være i forkant av teknologisk innovasjon, samtidig som vi ivaretar våre klienters personvern og sikkerhet.

Vi hos Advokatfirmaet Stêrk AS er inspirert av Servets visjon og engasjement, og ser frem til å fortsette å vokse og utvikle oss under hans ledelse. Vi ønsker å takke våre klienter og samfunnet for deres vedvarende støtte og tillit.

Vi ønsker også å takke Advokatbladet for å dele vår historie.

bottom of page