top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokat Servet Yildiz Stêrk: Kritikk av tyrkisk ambassadørs retorikk

Dato

1. august 2022

I et innlegg publisert på Advokatbladet.no, tar advokat Servet Yildiz Stêrk et oppgjør med den tyrkiske ambassadøren, Fazli Çorman, sne uttalelser om ham. Stêrk mener at ambassadørens uttalelser er knyttet til hans deltakelse i en markering organisert av Advokatforeningen utenfor den tyrkiske ambassaden i november 2021. Markeringen var til støtte for tyrkiske kolleger som blir fengslet for sitt yrke og sine ytringer. Stêrk understreker at kritikk av et regime ikke er det samme som å hate en hel nasjon. Han uttrykker bekymring for ambassadørens anklager, som han mener kan bli brukt som bevis i en tyrkisk rettssal, selv om anklagene ikke har noen rot i virkeligheten. Stêrk, som ble kåret til Årets advokatfullmektig av Advokatforeningen i 2021, oppfordrer til dialog og samarbeid.

bottom of page