top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokat Servet Yildiz Stêrk: Vil ikke la seg kneble til taushet av president Erdoğans lange armer

Dato

20. juli 2022

I et innlegg på Advokatbladet.no, uttrykker advokat Servet Yildiz Stêrk sin besluttsomhet om å ikke la seg kneble til taushet, selv om president Erdoğans lange armer en dag banker på hans dør. Stêrk, som har blitt beskyldt av den tyrkiske ambassadøren, Fazli Çorman, for å drive en svertekampanje mot Tyrkia, understreker sin rolle som advokat og talsperson for sine klienter. Han viser til en sak der han representerte Eylem Güler, som ble kontaktet av norsk politi på grunn av en begjæring fra tyrkiske myndigheter om bistand etter tiltale for å ha fornærmet president Erdoğan på sosiale medier. Stêrk fremhever at han vil fortsette å tale sine klienters sak uten hensyn til egne interesser eller personlig risiko.

bottom of page