top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Journalen: Skjebnevalget i Tyrkia

Dato

13. mai 2023

Skrjebnevalget nærmer seg i Tyrkia, og ytringsfriheten er under beleiring. I denne artikkelen, diskuterer advokat Servet Yildiz Stêrk sammen med andre eksperter, hvordan begrensningene på ytringsfriheten har økt under Erdoğan-regimet. De utforsker konsekvensene dette har for tyrkiske borgere, både innenlands og i utlandet.

bottom of page