top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Klassekampen: Tyrkia ved en korsvei

Dato

13. mars 2023

Vi deler med stor glede og stolthet Servet Yildiz Stêrk sin nylig publiserte kronikk i Klassekampen, under spalten Fokus. I denne kronikken analyserer han det forestående valget i Tyrkia og dets potensielle konsekvenser for landets politiske landskap og regionen som helhet. Kronikken er tilgjengelig både i papirutgaven og på Klassekampens nettsider. Gjennom en omfattende utforskning av Erdogans regime og opposisjonsalliansen, fremhever Stêrk betydningen av det veiskillet Tyrkia nå står overfor. Kronikken tar også for seg det komplekse politiske landskapet i landet, og hvordan ulike identitetspolitiske faktorer spiller en sentral rolle i det kommende valget. Stêrk håper at denne kronikken vil bidra til en dypere forståelse av de sentrale spørsmålene i Tyrkias politiske utvikling og de mulige implikasjonene av valgresultatet.

bottom of page