top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Nrk Urix på lørdag: "Tyrkias Gandhi" vil avsette president Erdogan

Dato

13. mars 2023

Presidentvalget i Tyrkia er i gang, og det er en avgjørende periode for både nasjonen og den globale arenaen. Politiske allianser og koalisjoner er i ferd med å ta form, og resultatet av valget vil utvilsomt bestemme Tyrkias fremtid og påvirke det globale politiske landskapet.

I den siste episoden av Urix-programmet på lørdag undersøkte Sidsel Wold valget i Tyrkia og gransket utfordreren som stiller mot den nåværende presidenten Erdoğan. Advokat Servet Yildiz Stêrk, en engasjert observatør, følger nøye med på valget og har blitt invitert til å kommentere kandidaturet til Kemal Kılıçdaroğlu, som kommer fra samme minoritetsgruppe som hans egne foreldre.

Hvis man lytter nøye til Stêrks kommentarer, er det tydelig at han ser på Kılıçdaroğlu som en dyktig politiker som har klart å manøvrere gjennom det komplekse politiske landskapet i Tyrkia. Stêrk understreker at det ikke er noe å ignorere at en politiker fra Dersim, med tilknytning til alevi-troen, er kandidat for folkealliansen som inkluderer et islamistisk og nasjonalistisk parti. Han mener at Kılıçdaroğlus politiske erfaring og evne til å forene mennesker kan være en uvurderlig ressurs for å føre Tyrkia inn i en ny æra av stabilitet og demokrati.

bottom of page