top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokat Servet Yildiz Stêrk: En pådriver for trygg meningsutveksling i det norsk-tyrkiske miljøet

Dato

24. februar 2023

Lenke

Artikkelen på Utrop.no gir et innblikk i advokat Servet Yildiz Stêrk's engasjement for det norsk-tyrkiske miljøet. Stêrk uttrykker bekymring for mangelen på åpen kritikk mot den tyrkiske regjeringen innen det norsk-tyrkiske miljøet, og han arbeider for å skape et tryggere miljø for meningsutveksling. I kjølvannet av et jordskjelv i Tyrkia og Syria, har Stêrk også tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for ofrene og jobbet med norske politikere og medier for å øke oppmerksomheten rundt situasjonen i landet. Artikkelen gir et dyptgående innblikk i Stêrk's arbeid og hans syn på det norsk-tyrkiske samfunnet.

bottom of page