top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokater i kapper aksjonerte for rettferdighet utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo

Dato

16. november 2021

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk, sammen med andre advokater, deltok i en aksjon foran den tyrkiske ambassaden i Oslo. De krevde umiddelbar løslatelse av alle tyrkiske advokater som er fengslet på grunn av sitt arbeid eller sin ytringsfrihet. Aksjonen var en del av en større europeisk markering for å vise støtte til straffeforfulgte kollegaer i Tyrkia. Stêrk, som er kjent for sitt engasjement for mangfold og menneskerettigheter, understreket viktigheten av advokaters frihet til å utføre sitt arbeid uten frykt for represalier.

bottom of page