top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokatforeningens talentpris 2021: Servet Yildiz Stêrk kåret til årets advokatfullmektig

Dato

18. november 2021

Servet Yildiz Stêrk, advokatfullmektig hos Tveter og Kløvfjell, ble tildelt Advokatforeningens talentpris for årets advokatfullmektig i 2021. Stêrk har utmerket seg ved å utfordre noen av advokatbransjens konservative tradisjoner, og har gjennom sosiale medier nådd frem til klientgrupper som ellers har høy terskel for å oppsøke advokat. Han har også offentlig satt ord på den fremmedgjøring som personer av annen etnisk bakgrunn kan oppleve i møte med advokatbransjen. Stêrk dedikerte prisen til straffeforfulgte kollegaer i Tyrkia, som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter hver dag.

bottom of page