top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk: En stemme mot urettferdighet, trusler og hets

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk har vært en sterk stemme i kampen for menneskerettigheter og rettferdighet, noe som har ført til at han har blitt utsatt for hets og trusler på sosiale medier. Han har vært en aktiv deltaker i markeringer for å vise støtte til straffeforfulgte advokatkollegaer i Tyrkia, noe som har resultert i at han har blitt stemplet som en landsforræder og terrorist av Erdogan-tilhengere. Til tross for truslene, fortsetter Stêrk å kjempe for rettferdighet og menneskerettigheter, og han har mottatt betydelig støtte fra Advokatforeningen i Norge.

bottom of page