top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Fremming av Mangfold i Advokatbransjen

Dato

14. august 2020

Servet Yildiz Stêrk, kjent for sitt engasjement for mangfold, deltok i en digital debatt arrangert av Dagens Næringsliv. Han uttrykte bekymring for den manglende utviklingen i mangfoldet innen advokatbransjen. Han delte også sin egen erfaring med diskriminering under jobbsøking. Yildiz Stêrk oppfordrer til systematisk arbeid for å fremme mangfold, inkludert ansvarliggjøring av ledere som ikke oppnår mangfoldsmål. Han mener at mangfold krever klare mål og fjerning av strukturelle hindringer.

bottom of page