top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Intervju med Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk: Fra Kurdisk Fjellandsby til Norges Instagram

Dato

26. april 2022

Lenke

I et dyptgående intervju deler advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk sin reise fra en kurdisk fjellandsby i Tyrkia til å bli en fremtredende advokatfullmektig i Norge. Stêrk, som ble tildelt Advokatforeningens talentpris i 2021, snakker om sin motivasjon for å bli advokat, hans karrierevei, og hans visjon om å bli Norges første Instagram-advokat. Han deler også sine tanker om globaliseringens innvirkning på advokatbransjen, viktigheten av interkulturell forståelse, og gir råd til dagens jusstudenter og kommende jurister.

bottom of page