top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mangfold i advokatbransjen: En klar konkurransefordel

Dato

5. november 2021

I et intervju med AdvokatWatch, deler Servet Yildiz Stêrk, en advokatfullmektig og tidligere nominert til Advokatforeningens talentpris for 2021, sin overbevisning om at mangfold i advokatbransjen er en klar konkurransefordel. Stêrk fremhever at mangfold bidrar til en bredere forståelse, økt kompetanse og bedre klientforståelse. Han understreker at mangfold ikke bare handler om "å være snill", men heller om lønnsomhet og effektivitet i et stadig mer globalisert og digitalisert marked. Stêrk har også vært en aktiv stemme i diskusjoner om diskriminering i bransjen, og har bidratt til å sette fokus på dette viktige temaet.

bottom of page