top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Servet Yildiz Stêrk: En modig og nyskapende kandidat for Talentprisen 2021

Dato

20. oktober 2021

Servet Yildiz Stêrk, advokatfullmektig ved Tveter og Kløvfjell, ble nominert til Advokatforeningens Talentpris 2021. Han ble anerkjent for sitt engasjement i debatten om mangfold i advokatbransjen og for sin innovative markedsføring av advokattjenester på sosiale medier. Stêrk ble beskrevet som en av de modigste fullmektigene i bransjen, og hans bidrag til å fremme advokaters kjerneverdier i det offentlige rom ble hyllet. Han uttrykte stor ære over nominasjonen, og bemerket at det var motiverende at fokus nå rettes mot advokatfullmektiger.

bottom of page