top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Servet Yildiz Stêrk: En Rollemodell for Mangfold i Advokatbransjen

Dato

15. november 2021

En engasjert stemme for mangfold og inkludering, han har stått frem som et ansikt for de man ikke ser. Servet Yildiz Stêrk har blitt nominert til Advokatforeningens talentpris for 2021, en anerkjennelse av hans arbeid for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. Han har brukt sin unike bakgrunn og kulturforståelse til å møte klienter med forståelse og empati, og har vist innovasjon ved å bruke sosiale medier for å nå ut til et bredere publikum. Han er en modig stemme i bransjen, og hans arbeid har blitt anerkjent som både modig og nytenkende.

bottom of page