top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Servet Yildiz Stêrk starter for seg selv: – Perfekt tidspunkt

Dato

1. august 2023

Advokat Servet Yildiz Stêrk starter sitt eget advokatfirma Sterk AS 1. august 2023. Han mener timingen er perfekt, særlig på grunn av den raske teknologiske utviklingen i bransjen og at han nå er i en livsfase hvor han ønsker å gripe sjansen til å satse på egne prosjekter. Stêrk vil utforske mulighetene for å ta i bruk kunstig intelligens i advokatvirksomheten, og har allerede utviklet en modell som fungerer som en digital sekretær. Han ser store fordeler ved å være selvstendig næringsdrivende når det gjelder muligheten til å være innovativ og ta raske beslutninger. Samtidig påpeker han at det er mye ansvar og at det er "småskummelt" å starte for seg selv. Stêrk arbeider hovedsakelig med privatrettslige saker og har allerede en portefølje å lene seg på fra etablerte relasjoner.

bottom of page