top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Sosiale medier-hets mot Servet Yildiz Stêrk etter markering utenfor Tyrkias ambassade

Dato

26. november 2021

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk opplevde hets på sosiale medier etter å ha deltatt i en markering for solidaritet med straffeforfulgte advokater i Tyrkia. Stêrk, som er svært aktiv på Instagram, har mottatt anklager om å være en landsforræder. Til tross for frykt for straffeforfølgelse i Tyrkia, understreker Stêrk viktigheten av advokaters rolle og deres rett til å utføre sitt arbeid uten frykt for represalier. Han mottok støtte fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, som kalte hetsen "hårreisende".

bottom of page