top of page

Familiegjenforening – en komplisert prosess med mange fallgruver

Familiegjenforening eller familieinnvandring er prosessen der en person som ønsker å flytte til Norge søker om dette for å gjenforenes med familie som allerede bor her. Dette kan være ektefelle, samboer, barn eller forelder.


Et komplisert regelverk

Regelverket for familiegjenforening er svært komplisert. Det finnes mange ulike kategorier og vilkår avhengig av søkerens statsborgerskap og situasjon. Reglene endres også relativt ofte.


En krevende søknadsprosess

Søknadsprosessen er krevende. Det er en rekke kriterier som må oppfylles, og små feil kan få store konsekvenser.


De vanligste feilene er:


⁃ Mangelfull dokumentasjon eller manglende oppdatering av endret informasjon

⁃ Manglende betaling av behandlingsgebyr eller kun vedlegg av kopi av kvittering

⁃ Feil prosedyre, for eksempel ved å sende fra feil land


Konsekvensen av feil er som regel avslag, noe som betyr ny og forsinket søknadsprosess. Saksbehandlingstiden er fra 3 til 9 måneder.


Manglende veiledning og ulik tolkning

Utlendingsmyndighetene gir ikke veiledning underveis, så feil oppdages først ved avslag. Mange opplever også ulik tolkning av regelverket mellom saksbehandlere.


Oppsummering

Oppsummert er familiegjenforening en utfordrende prosess med mange fallgruver. På grunn av dette anbefales det på det å kontakte en advokat med erfaring i familieinnvandringssaker. Selv med bistand er det lett å gjøre feil i denne prosessen.


I noen tilfeller tolker også domstolene reglene annerledes enn utlendingsmyndighetene, så et avslag kan omgjøres. Det er mulig, men vanskelig, å få fri rettshjelp.


Kontakt advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp med din familiegjenforeningssak.

bottom of page