top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Arbeidsrett

Håndtering av arbeidskonflikter, beskyttelse av interesser.


Advokat Servet Yildiz Stêrk har omfattende erfaring innen arbeidsrett og tilbyr kompetent bistand til arbeidsgivere i en rekke arbeidsrettslige spørsmål. Situasjoner som oppsigelser, avskjed, nedbemanning og andre endringer i arbeidsforhold kan være utfordrende og stressende for en arbeidsgiver å håndtere. Lovlig håndtering av slike situasjoner er essensielt for å unngå juridiske og bevismessige utfordringer. Videre kan forhandlinger om en avtale mellom partene være nødvendig, noe som kan være krevende. Det er derfor anbefalt at arbeidsgivere tar kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk så tidlig som mulig i prosessen. Advokat Servet Yildiz Stêrk kan bistå arbeidsgivere med følgende: - Utkast og gjennomgang av ansettelsesavtaler - Juridisk rådgivning og håndtering av oppsigelse og avskjed - Bistand ved nedbemanning og omorganisering - Avtaler om avslutning av arbeidsforholdet, inkludert sluttavtaler og sluttpakker - Rådgivning rundt konkurranseklausuler - Håndtering av diskriminering og likebehandlingsspørsmål - Bistand med personalspørsmål - Rådgivning om kontrolltiltak og personvern for ansatte - Bistand med forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning - Ønsker du å forstå din situasjon bedre? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen direkte på vår nettside. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen organisasjon som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.

bottom of page