top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Arbeidsrett

Din støtte i arbeidskonflikter: Trygghet gjennom endring.


Advokat Servet Yildiz Stêrk har omfattende erfaring innen arbeidsrett, og tilbyr bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Oppsigelser og avskjed i arbeidsforhold kan være stressende for alle involverte. Det kan være utfordrende å avgjøre om en oppsigelse eller avskjed er lovlig, og dette kan medføre rettslige og bevismessige utfordringer. Forhandling om en avtale mellom partene er ofte nødvendig og kan være krevende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.Derfor anbefales det at både arbeidsgivere og arbeidstakere tar kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen. Advokat Servet Yildiz Stêrk kan bistå med følgende: - Ansettelsesavtaler - Oppsigelse og avskjed - Nedbemanning - Avtaler om avslutning av arbeidsforholdet, inkludert sluttavtaler og sluttpakker - Konkurranseklausuler - Diskriminering og likebehandling - Personalspørsmål - Kontrolltiltak og personvern for ansatte - Forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning Har du behov for å forstå din situasjon bedre? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen nedenfor. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen organisasjon som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.

bottom of page