top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Arverett

Arverett klart og enkelt: Veileder deg i arvefordeling.


Når en person går bort, er det nødvendig med regler som bestemmer hva som skal skje med den avdødes eiendeler og forpliktelser. Arveretten styrer hvem som blir arvinger, og hvordan fordelingen av eiendeler skal foregå mellom dem. I tillegg gir arveretten regler for skifteprosessen, som er prosessen fra personens dødsfall til kreditorene har mottatt det de har krav på, og arven er fordelt mellom arvingene. Arveretten er et område som berører oss alle, og utfordringer knyttet til dette feltet kan ha betydelige konsekvenser for enkeltpersoner. Advokat Servet Yildiz Stêrk har omfattende erfaring innen arverett. Hans arbeid med både arveplanlegging og arveoppgjør gjør han i stand til å identifisere potensielle konflikter, og bidra til utformingen av testament og ektepakt som kan forebygge fremtidige konflikter mellom parter og/eller arvinger. Har du behov for å forstå din situasjon bedre? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen nedenfor. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.

bottom of page