top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Familie og barn

Vårt fokus: Din familie og barns rettigheter.


Familie- og barnerett er rettsområder som berører personlige aspekter av livet. Dette omhandler alt fra oppløsning av samboerskap og ekteskap til økonomiske forhold mellom parter i et samlivsforhold. Områder som gaver, ektepakt, forsørgelsesplikt, og gjeldsforhold er alle deler av familieretten. Barneretten, på sin side, fokuserer på lover og prinsipper som er relevante for barnets og foreldrenes juridiske stilling. Hovedmålet med barneretten er å fremme barnets beste. Dette inkluderer fastsettelse av farskap, fordeling av foreldreansvar, rett til samvær med barnet, og håndtering av barnevernsspørsmål. Advokat Servet Yildiz Stêrk bringer betydelig kompetanse og erfaring innen saker knyttet til familie- og barnerett. Hans tilnærming er alltid å oppnå en dyp forståelse av klientens ønsker og behov for å kunne identifisere de mest hensiktsmessige løsningene. Han verdsetter muligheten til å gi klienter kvalifisert rådgivning, med mål om å finne løsninger som tjener både barnets og klientens beste interesser. Dette er særlig relevant ved utforming av avtaler, forhandlinger, og håndtering av saker i retten. Advokat Servet Yildiz Stêrk tilbyr følgende tjenester: - Utforming av ektepakt og samboerkontrakt - Skilsmisse og samlivsbrudd - Økonomisk oppgjør - Foreldretvister - Farskapssaker - Barnebortføring - Barnevernssaker Har du behov for å forstå din situasjon bedre? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen nedenfor. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen organisasjon som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.

bottom of page