top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Kontrakter

Sikring av rettigheter, optimalisering av dine avtaler.


Kontrakter er grunnleggende for å sette i ord partenes rettigheter og plikter i diverse typer forhold, som mellom byggherre og entreprenør, aksjonærer, arbeidsgiver og ansatte, kjøper og selger, og mange flere. Gjennom solide kontrakter oppnår man større forutsigbarhet, reduserer risiko, og maksimerer sjansen for at kontraktens mål oppnås på best mulig måte. Advokat Servet Yildiz Stêrk tilbyr omfattende rådgivning innen kontraktsrett, som strekker seg over et bredt spekter av bransjer og felt. Sentralt i hans tjenester innen kontraktsrett er en kombinasjon av juridisk kunnskap og kommersiell innsikt, noe som sikrer at klientenes interesser blir ivaretatt gjennom hele kontraktsprosessen. Advokat Stêrk har bred erfaring med kontraktsrettslige spørsmål og kan bistå med alt fra kontraktsinngåelse, inkludert forhandlinger og utforming, til tolkning og etterlevelse av inngåtte kontrakter, som kan innebære forhandlinger, mekling og rettssaker. Han hjelper også private med avtalerettslige spørsmål og kan bidra med å utforme avtaler av alle slag. Han har også bred erfaring med på offentlige anskaffelser. Advokat Stêrk kan blant annet bistå med følgende: Aksjonæravtaler Selskapsavtaler Entrepriseavtaler Rådgivningsavtaler Rammeavtaler Innkjøpsavtaler Leveranseavtaler Handelsavtaler Distribusjonsavtaler Opsjonsavtaler Transport- og spedisjonsavtaler Samarbeidsavtaler Kjøpsavtaler Investeringsavtaler Intensjonsavtaler Leieavtaler Låneavtaler IT-kontrakter Generelle avtaler i næringslivet og privat. Ønsker din bedrift innsikt i den aktuelle situasjonen? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan din bedrift presentere saken og få informasjon om potensielle løsningsalternativer. Konsultasjonen kan enkelt bestilles direkte på vår nettside. Du velger selv tid og dag som passer. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for din bedrift. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken, vil Advokat Servet Yildiz Stêrk bistå dere videre. Han kan enten hjelpe dere direkte, eller henvise dere til en annen organisasjon som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.


bottom of page