top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Pengekrav

Effektiv innkreving, sikring av bedriftens økonomiske interesser.


Å kreve inn penger fra noen som skylder deg, kan være utfordrende og tidkrevende. Et pengekrav er rett og slett et krav på betaling, ofte basert på en avtale (vanligvis ved kjøp og salg av varer og tjenester), et gjeldsbrev eller en dom. Advokat Servet Yildiz Stêrk har omfattende erfaring i å håndtere slike saker, og hjelper både bedrifter og privatpersoner med å vurdere gyldigheten av krav, samt med innkreving av forfalte krav, enten det er via utenomrettslig eller rettslig inndrivelse. Han bistår også med sikring av krav i tilfeller hvor skyldner ikke har midler til å innfri kravet. Dette kan skje ved at skyldner utsteder et gjeldsbrev, ved at kreditor får pant i bestemte eiendeler, eller ved at det fattes en dom for kravet. I noen tilfeller kan det være behov for å fastslå kravets rettmessighet. Hvis skyldner erkjenner kravet, er saken enkel. Men hvis det er innsigelser, og pengekravet blir bestridt, vil det være nødvendig å fastslå grunnlaget for kravet. Advokat Stêrk kan bistå i forhandlinger med skyldner og i tvistesaker for forliksråd og domstoler, samt i klagebehandlingen overfor Namsfogden. Videre bistår han også med tvangsfullbyrdelse av krav. Med hjelp fra Namsmannen kan utlegg realiseres, for eksempel ved å be om tvangssalg av aksjer, eiendom, eller motorvogner. Alternativt kan kravet innfordres gjennom lønnstrekk hos skyldner (utleggstrekk). Advokat Stêrk gir rådgivning innen følgende områder: - Etablering av tvangsgrunnlag - Foreldelse - Inkasso - Innkreving - Motregning - Pant, sikring og kausjon - Tvangsfullbyrdelse og tvangssalg - Forhandlinger og tvisteløsning Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen har du muligheten til å presentere saken din og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen direkte på vår nettside, hvor du selv velger en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo eller online, alt etter hva som passer deg best. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen organisasjon som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.

bottom of page