top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Selskapsrett

Styrk din forretningsstruktur, beskytt din virksomhet.


Selskapsrett er en fundamental del av enhver forretningsvirksomhet, og advokat Servet Yildiz Stêrk er godt rustet til å bistå deg i saker innen dette området. Fra selskapets stiftelse, gjennom oppkjøp og overdragelser, endringer i eierskap og kapital, til avvikling, tilbyr advokat Stêrk rådgivning og juridisk støtte for å sikre at din virksomhet forvaltes lovlig og effektivt. Advokat Stêrk har erfaring med å gi råd til selskaper i alle størrelser - fra små og mellomstore bedrifter til børsnoterte selskaper. Hans kompetanse strekker seg over mange selskapsrettslige utfordringer, inkludert endringer i selskaps- og konsernstrukturer, egenkapitaltransaksjoner, fisjoner og fusjoner, og avvikling. Han tilbyr også hjelp med selskapsdokumentasjon, omstruktureringer, aksjonæravtaler, og løser tvister som kan oppstå mellom aksjonærer. Som en del av sin rådgivningstjeneste, gir advokat Stêrk strategisk og praktisk råd til selskapets styringsorganer. Han deltar regelmessig på styremøter og leder generalforsamlinger, og hans erfaring med styrearbeid betyr at han kan gi verdifull innsikt og råd i disse situasjonene. Med advokat Stêrk på laget, kan du trygt gjennomføre strukturelle endringer i din virksomhet, uansett hvor store eller små de måtte være. Hans forståelse av selskapsretten, sammen med hans kommersielle innsikt, vil sikre at du finner de beste løsningene for ditt selskap. Hvis du trenger hjelp med noen av følgende selskapsrettslige spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt: - Aksjonæravtaler - Aksjonærkonflikter - Aksjonærrettigheter - Granskning - Generalforsamlinger - Etablere selskaper - Finansiering og sikkerhetsstillelse - Forkjøpsrettigheter - Omdannelse - Opsjonsprogrammer - Rådgivning til daglig leder, styret og aksjonærer Har du behov for å forstå din situasjon bedre? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen direkte på vår nettside. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.


bottom of page