top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Trygderett

Forståelig hjelp for dine trygdesaker.


Trygderett er et rettsområde som behandler saker relatert til NAV. Dette omfatter en rekke temaer, som uføretrygd, ung ufør, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, grunn- og hjelpestønad, foreldrepenger, samt saker om biler og tilbakekreving av feilutbetalte ytelser. Hvert år fatter NAV flere hundretusener av vedtak, og dessverre er det ikke sjeldent at feil forekommer. Det hender ofte at søknader som burde blitt innvilget blir avslått. Ytelser fra NAV skal fungere som et sikkerhetsnett, og når dette svikter, kan konsekvensene være alvorlige for de berørte. Advokat Servet Yildiz Stêrk besitter omfattende kunnskaper og erfaring innenfor trygderetten. Hans forståelse for kompleksiteten i disse sakene, samt hans dyptgående kunnskap om relevant lovgivning, sikrer at han kan identifisere og forstå dine rettigheter, samt representere dine interesser effektivt. Han kan bistå både i søknadsprosesser og i klagesaker ved avslag. Hvis du har mottatt et avslag, har du mulighet til å sende inn en klage innenfor fristen som er angitt i vedtaket, som normalt er tre uker. Hvis du får avslag fra NAV Klageinstans, kan saken ankes videre til Trygderetten. Har du behov for å forstå din situasjon bedre? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen nedenfor. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.


bottom of page