top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Tverrfaglig bistand

Advokathjelp når livet er komplisert


Livet byr av og til på situasjoner som reiser sammensatte problemstillinger innenfor flere rettsområder. For eksempel ved arv etter en avdød slektning, der det kan oppstå spørsmål knyttet til fordeling av eiendom, skatt og avgift. Eller ved planlegging av ekteskap med en utenlandsk partner, der temaer som visum, oppholdstillatelse og statsborgerskap for framtidige barn kommer inn. I slike tilfeller trenger du en advokat med bred kompetanse og evne til å se helheten. Advokat Servet Yildiz Stêrk har lang erfaring med rådgivning i sammensatte saker som går på tvers av fagfelt. Med solid erfaring på flere rettsområder, foretar advokat Stêrk en grundig vurdering av din konkrete situasjon. Deretter tilrettelegges rådgivningen for å ivareta dine interesser på best mulig måte. Advokat Stêrk bistår deg med: - Analyse av saker som involverer flere rettsområder - Kartlegging av relevante problemstillinger - Løsninger tilpasset dine behov - Koordinering med andre advokater ved behov Ønsker du å få oversikt over din juridiske situasjon? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan du presentere din sak og få informasjon om ulike løsningsalternativer. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen direkte på vår nettside. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag. Få trygghet med en advokat som ser helheten.


bottom of page