top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Tverrfaglig bistand

Skreddersydd rådgivning for helhetlige løsninger


Når bedrifter gjennomgår større endringer som fusjoner, oppkjøp eller internasjonal ekspansjon, oppstår ofte sammensatte problemstillinger. Slike omfattende prosesser reiser gjerne spørsmål som går på tvers av ulike rettsområder. For eksempel selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og skatt. I slike situasjoner er det behov for bistand som evner å se helheten. Advokat Servet Yildiz Stêrk har bred erfaring med tverrfaglig rådgivning til bedrifter i endringsfaser. Basert på bedriftens konkrete situasjon tilrettelegges en skreddersydd rådgivning. Advokat Servet Yildiz Stêrk bistår med: - Analyse av komplekse juridiske problemstillinger - Kartlegging av relevante rettsområder - Koordinering av spesialister på de ulike fagfeltene - Utarbeidelse av helhetlige løsninger Gjennom en innledende konsultasjon får bedriften oversikt over sakens juridiske sider, samt anbefalinger for veien videre. Du kan enkelt bestille denne konsultasjonen direkte på vår nettside. Du velger selv en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for deg. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken din, vil advokat Servet Yildiz Stêrk veilede deg videre. Han kan enten bistå deg direkte, eller henvise deg til en annen som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.


bottom of page