top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Tvisteløsning

Sikrer suksess gjennom effektive forhandlinger.


Tvister er en uunngåelig del av det å drive forretning. Når det oppstår en konflikt mellom to forretningsenheter som de ikke klarer å løse internt, kommer vi inn i bildet med vår ekspertise innen tvisteløsning. Advokat Servet Yildiz Stêrk har omfattende erfaring med håndtering av tvister i bedriftssammenheng, både innenfor og utenfor rettssystemet. I dette arbeidet er nøyaktig avklaring av faktiske forhold essensielt. Advokat Yildiz Stêrk engasjerer ofte sakkyndige for å sikre at alle relevante detaljer er korrekt fremstilt. Vårt overordnede mål er å unngå ressurskrevende rettssaker. Derfor fokuserer vi på å forhandle frem det mest gunstige forliket for våre bedriftsklienter. Tidlig intervensjon og forhandlinger kan ofte gi gunstige resultater, og vi er alltid på utkikk etter effektive løsninger så raskt som mulig. Fordelene med en utenrettslig løsning for din bedrift inkluderer: Partene blir enige om en løsning, noe som gir forutsigbarhet Prosessen er raskere og mer kostnadseffektiv enn en rettssak Bedriften unngår unødvendig offentlig eksponering Reduserer den økonomiske risikoen som rettssaker ofte medfører Dersom enighet ikke oppnås, vil Advokat Yildiz Stêrk nøye vurdere om saken bør bringes for retten Forut for en potensiell hovedforhandling, tilbyr ofte retten rettsmekling. Her er målet å komme frem til et forlik uten å måtte gjennomføre en kostbar hovedforhandling. En dommer vil fungere som medhjelper i denne prosessen. For større og mer komplekse saker, setter Advokat Yildiz Stêrk sammen et team av erfarne advokater for å sikre effektiv behandling av saken. Uavhengig av om andre advokater har bistått din bedrift tidligere, vil Advokat Servet Yildiz Stêrk gjerne ta ansvar for å prosedere din sak. Ønsker din bedrift innsikt i den aktuelle situasjonen? Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. I denne samtalen kan din bedrift presentere saken og få informasjon om potensielle løsningsalternativer. Konsultasjonen kan enkelt bestilles direkte på vår nettside. Du velger selv tid og dag som passer. Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse. Samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo, eller online, avhengig av hva som passer best for din bedrift. Hvis du etter konsultasjonen ønsker å fortsette med saken, vil Advokat Servet Yildiz Stêrk bistå dere videre. Han kan enten hjelpe dere direkte, eller henvise dere til en annen organisasjon som kan hjelpe. Dette vil utgjøre et nytt oppdrag.

bottom of page