top of page

Vellykkede saker og fornøyde klienter

Stolt av våre RESULTATER

Anmeldelser

En tidligere klient på advokatguiden.no

Oslo

Jeg har hatt den gleden av å benytte meg av Servet Yildiz Sterks tjenester, og opplevelsen har uten tvil vært langt over mine forventninger. Fra det første møtet viste Servet en imponerende forståelse for vår situasjon, og det var tydelig at han hadde et ekte engasjement for å hjelpe oss. Hans veiledning var ikke bare innsiktsfull, men også skreddersydd til våre behov, med en ideell blanding av profesjonalitet og personlig omtanke.

Kommunikasjonen med Servet var utmerket. Han sørget alltid for å holde oss oppdatert og svarte raskt på våre spørsmål. Det var betryggende å vite at vi hadde en advokat som var så dedikert til vår sak og som gjorde sitt ytterste for å sikre det beste utfallet for oss.

Basert på min erfaring, vil jeg sterkt anbefale Servet Yildiz Sterk til alle som er på utkikk etter en advokat. Hans genuine omsorg for klientenes velvære og dedikasjon til deres saker skiller ham ut som en eksepsjonell advokat.
Det som imponerte meg mest var hvordan Servet håndterte kommunikasjonen med myndighetene. Hans evne til å navigere gjennom komplekse byråkratiske prosesser var intet mindre enn imponerende. Takket være hans innsats, ble situasjonen håndtert raskt og effektivt. Min forlovede, som er tyrkisk statsborger, fikk innvilget et ettårs visum med mulighet for multiple entries. Dette er ganske enestående gitt den strenge praksisen som ofte gjelder for tyrkiske borgere. Vi er overbevist om at det var Servets anerkjente navn, hans smidighet og ydmykhet ovenfor byråkratiet som bidro til dette eksepsjonelle resultatet. Vi har ikke opplevd at noen i vår omgangskrets har fått tilsvarende gunstige visumvilkår.

Nå bistår Servet oss med prosessen rundt familiegjenforening, og opplevelsen har vært fantastisk. Det er utrolig mye å tenke på i disse prosessene, som er strenge og krever at man setter seg grundig inn i detaljene. Servets dyktighet og erfaring gjør at vi føler oss trygge og godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

På grunn av hans profesjonalitet, engasjement og evne til å oppnå resultater, gir jeg Servet mine varmeste anbefalinger. Han fortjener uten tvil en 5-stjerners vurdering for sin fremragende service og ekspertise. Hvis du søker juridisk bistand, spesielt i saker som involverer internasjonale elementer, er Servet advokaten å gå til.

5 / 5

En tidligere klient på advokatguiden.no

Lillestrøm

Vi er en holdingselskap som driver flere restauranter i Lillestrøm-området. Gjennom flere transaksjoner, spesielt ved kjøp og salg av virksomheter, har vi hatt gleden av å samarbeide med advokat Servet Yildiz Sterk. Hans dyktighet, oppmerksomhet på detaljer og forståelse for våre behov har vært avgjørende for suksessfulle avtaler. Han har navigert oss gjennom komplekse prosesser med stødig hånd, og vi føler oss trygge med hans ekspertise og rådgivning. Vi anbefaler på det sterkeste advokat Servet Yildiz Sterk for andre som søker kvalifisert bistand innen transaksjoner og virksomhetssalg.

5 / 5

En tidligere klient på advokatguiden.no

Oslo

Som daglig leder for Pizza Pancetta Briskeby, en bedrift med 14 dedikerte ansatte, har jeg hatt gleden av å samarbeide med advokat Servet Yildiz Sterk. Gjennom vår erfaring med ham har vi funnet en pålitelig, dyktig og engasjert advokat som virkelig forstår våre behov. I flere arbeidsrettslige saker har han vist en imponerende evne til å navigere gjennom komplekse problemstillinger, og hans råd og veiledning har vært uvurderlig for oss. Det er en trygghet i å vite at vi har en advokat som Servet på laget, og vi er dypt takknemlige for hans kontinuerlige støtte og ekspertise. Sterkt anbefalt!

5 / 5

En tidligere klient på advokatguiden.no

Oslo

Advokat Servet Yildiz Sterk ga meg topp rådgivning gjennom min sak. Med inngående kjennskap til loven og en strategisk tilnærming, sikret Sterk et positivt utfall for meg. Kommunikasjonen var klar og punktlig, og jeg ble holdt godt informert gjennom hele prosessen. Jeg anbefaler på det sterkeste Servet Yildiz Sterk til alle som trenger en dyktig og pålitelig advokat.

5 / 5

En tidligere klient på advokatguiden.no

Oslo

Advokat Servet viste enestående engasjement og leverte imponerende resultater. I motsetning til min forrige advokat, som sjelden svarte på mine samtaler, gikk Servet et skritt videre ved å ringe meg regelmessig hver uke for oppdateringer. Denne proaktive tilnærmingen ga meg ekstraordinær hjelp og sikret at jeg følte meg trygg gjennom hele prosessen. Jeg er dypt takknemlig for den enestående støtten. Takk, Servet, for din eksepsjonelle innsats – du er virkelig den beste!

5 / 5

En tidligere klient på advokatguiden.no

Oslo

I en tvist med et større viste advokat Servet Yildiz Sterk seg som en eksepsjonell forhandler, og sikret et forlik langt utover våre forventninger. Hans dyptgående juridiske forståelse, strategiske tilnærming og effektive kommunikasjonsevner var avgjørende for vår suksess. Servets dedikasjon og tilgjengelighet gjennom hele prosessen bidro til å skape en følelse av trygghet og ledet til et meget gunstig utfall. Jeg anbefaler på det sterkeste Servet for hans ekspertise og dedikasjon.

5 / 5

Vellykkede saker

Barn tilbakeført etter omsorgsovertakelse

Hvor:

Barneverns- og helsenemnda

Ansvarlig advokat:

Servet Yildiz Stêrk

Barnevernet fattet akuttvedtak om å plassere to barn på sperret adresse grunnet mistanke om vold i hjemmet. Foreldrene nektet for påstandene og tok kontakt med advokat Sterk for bistand. Han argumenterte for at bevisene var for svake for et så inngripende vedtak og fikk medhold av Fylkesnemnda. Barna ble tilbakeført til mor og far etter noen uker. Sterk fortsatte å følge familien tett opp i ettertid. Siste rapport fra barnevernet viser at barna har det bra og at hjemmet nå er trygt og harmonisk.

Seier i komplisert boligsalgstvist

Hvor:

Oslo tingrett

Ansvarlig advokat:

Servet Yildiz Stêrk

Advokatfirmaet Sterk representerte nylig selger i en tvist mot kjøper av en bolig. Kjøper krevde heving og erstatning grunnet påståtte mangler. Gjennom grundig bevisførsel og prosedyre overbeviste advokat Sterk retten om at det ikke forelå hevingsgrunnlag, og at evt. mangler måtte rettes gjennom prisavslag. Resultatet ble at boligsalget sto ved lag og erstatningskravet ble betydelig redusert. Saken illustrerer viktigheten av å ha en dyktig og erfaren advokat ved sin side i kompliserte boligtvister.

Vellykket familiegjenforening

Hvor:

Utlendingsnemnda (UNE)

Ansvarlig advokat:

Servet Yildiz Sterk

En klient fra Tyrkia fikk avslag på søknad om familiegjenforening med ektefelle i Norge. Utlendingsmyndighetene mente ekteskapet var proforma. Advokat Sterk påtok seg saken og klagde avslaget inn for UNE. Ved å fremlegge omfattende dokumentasjon om partenes samliv og kommunikasjon over lang tid, både før og etter ekteskapsinngåelsen, lyktes han med å sannsynliggjøre at ekteskapet var reelt. Klagen ble tatt til følge og ektefellen fikk innvilget opphold. Saken viser at grundig arbeid og riktig strategi kan føre fram selv i utfordrende utlendingssaker.

bottom of page