top of page

PRISER

Advokatfirmaet Sterk har som mål å tilby konkurransedyktige priser på våre tjenester. Vårt salær fastsettes primært ut fra medgått tid, men vil også gjenspeile oppdragets kompleksitet og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker kan vi vurdere å gi en fastpris ved oppstarten.

 

Som advokater er vi underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk. I saker som involverer forbrukere, følger vi også Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for varer og tjenester. Dette innebærer at klienten ved oppstart får informasjon om gjeldende timesatser, hvordan salæret beregnes og våre faktureringsrutiner. Vi kan også inngå avtale om løpende rapportering av påløpte kostnader ved behov.

 

For privatklienter opererer vi med en veiledende timesats i intervallet 2000-00 kroner pluss mva, avhengig av sakens art. I spesielle tilfeller kan vi avvike fra dette intervallet. Minimumsfakturering er 15 minutter per arbeidsøkt. Eventuelle særskilte utlegg knyttet til saken vil komme i tillegg til

tidsbasert salær. For bedriftsklienter fastsettes prisen etter nærmere avtale.

 

Vi har ikke anledning til å ta saker på såkalt "no cure, no pay"-basis, og vårt salær kan ikke utelukkende knyttes til en prosentandel eller andel av sakens utfall, i tråd med Advokatforeningens regler.

bottom of page