top of page

Saker i media

Advokat Servet Yildiz Stêrk har et uttalt engasjement for å fremme en tett og transparent dialog med pressen. Med sin juridiske ekspertise og dyptgående forståelse av aktuelle problemstillinger, står Stêrk alltid klar til å bistå media ved behov for juridisk perspektiv og innsikt.

bottom of page