top of page

Kompetanse

Advokat Servet Yildiz Stêrk er opptatt av å gi sine klienter en bekymring mindre. Han viser høyt engasjement og har alltid fokus på oppdraget. Stêrk er tilgjengelig, responderer hurtig og sørger for rask fremdrift i sakene.

  • Din støtte i arbeidskonflikter: Trygghet gjennom endring.

  • Vårt fokus: Din familie og barns rettigheter.

  • Arverett klart og enkelt: Veileder deg i arvefordeling.

  • Forståelig hjelp for dine trygdesaker.

  • Støtte og klarhet i utlendingsspørsmål.

  • Din trygge veiviser i eiendomstvister og overdragelser.

  • Effektiv konflikthåndtering og rettferdig løsning.

  • Sikrer din rettmessige erstatning etter skade eller tap.

  • Advokathjelp når livet er komplisert

bottom of page