top of page

Din partner for suksess i alle juridiske landskap

KOMPETANSE

I dagens stadig mer komplekse juridiske landskap er det avgjørende å ha en pålitelig partner som kan veilede deg trygt mot dine mål. Hos Advokatfirmaet Sterk har vi utviklet en unik tilnærming som kombinerer vår interne ekspertise med et omfattende nettverk av eksterne spesialister. Dette gir oss fleksibiliteten og kompetansen til å håndtere selv de mest komplekse juridiske utfordringene, enten du er privatperson eller bedrift.

Vår interne advokat fungerer som din dedikerte kontaktperson og koordinerer innsatsen fra vårt nettverk av jurister. Sammen utgjør de et slagkraftig team som jobber proaktivt og løsningsorientert for å ivareta dine interesser, optimalisere dine muligheter og minimere risiko.

Enten du er en gründer med en innovativ idé, en etablert bedrift som navigerer komplekse juridiske farvann, eller et individ som står overfor en personlig juridisk utfordring, vil vi finne den rette ekspertisen for å imøtekomme dine spesifikke behov. Vi setter oss grundig inn i din unike situasjon og tilpasser vår tilnærming for å levere skreddersydde løsninger av høyeste kvalitet.

Din suksess er vår drivkraft. Med Advokatfirmaet Sterk og vårt nettverk av fremtredende advokater ved din side, er du i trygge hender mens du navigerer mot dine mål. Vi er din strategiske partner, en sterk forsvarer av dine rettigheter og en lojal støttespiller gjennom hele den juridiske prosessen.

Ta kontakt i dag for å diskutere hvordan Advokatfirmaet Sterk kan bidra til din suksess i en stadig mer utfordrende juridisk virkelighet.

Firmaskilt med logo for 'STERK' i gullfargede, metalliske bokstaver på en elegant mørkegrå steinvegg.

Offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Sterk tilbyr kompetanse innen offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og leverandører. Våre advokater har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket og erfaring med å bistå gjennom hele konkurranse- og kontraktsprosessen. Enten du representerer en offentlig virksomhet eller en privat tilbyder, vil vi kunne hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter og interesser på best mulig måte.

Kontrakter

Advokatfirmaet Sterk tilbyr skreddersydd bistand innen alle deler av kontrakts- og avtalerett. Våre advokater har bred erfaring med å utforme, forhandle og håndheve kontrakter innen de fleste bransjer og forhold – fra kommersielle avtaler mellom selskaper til privatrettslige avtaler mellom personer. Vi kombinerer juridisk spisskompetanse med praktisk forretningsforståelse, og setter alltid klientens interesser i førersetet.

Selskapsrett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av tjenester innen selskapsrett, for virksomheter i alle størrelser og bransjer. Vårt team av forretningsadvokater bistår med alt fra etablering og finansiering til omorganisering, oppkjøp og avvikling av selskaper. Vi har kompetanse på aksjonæravtaler, eierstyring og selskapsledelse, og kan hjelpe deg med å forebygge og løse konflikter mellom eiere og ledelse.

Trygderett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr bistand i alle typer trygdesaker. Våre advokater har god kjennskap til folketrygdloven og erfaring med å håndtere klager og anker overfor NAV. Uansett om du søker uføretrygd, dagpenger eller foreldrepenger, vil vi kunne veilede deg gjennom regelverket og gi råd om dine rettigheter. Vi har lang erfaring med å få omgjort feilaktige vedtak og sikre våre klienter de ytelsene de har krav på.

Pengekrav

Advokatfirmaet Sterk tilbyr skreddersydde løsninger for innkreving av pengekrav, både for privatpersoner og bedrifter. Våre advokater har erfaring med inndrivelse, sikring og tvangsfullbyrdelse av krav, og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen. Uansett om kravet er omtvistet eller erkjent, stort eller lite, vil vi finne den mest effektive fremgangsmåten for å inndrive pengene.

Forsikrings- og erstatningsrett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr bistand innen alle områder av forsikrings- og erstatningsretten, for både privatpersoner og bedrifter. Våre advokater hargod erfaring med å håndtere forsikringskrav, forhandle med selskaper og prøve saker for domstolene. Vi brenner for å hjelpe skadelidte med å få den erstatningen de har krav på etter ulykker og tap.

Utlendingsrett

Advokatfirmaet Sterk har spisskompetanse innen alle områder av utlendingsretten. Våre advokater bistår både privatpersoner og bedrifter med alt fra arbeidstillatelser og familiegjenforening til asylsøknader og statsborgerskapssaker. Vi har lang erfaring med å håndtere komplekse saker, og nøler ikke med å ta kampen mot myndighetene når det er nødvendig for å ivareta våre klienters rettigheter.

Arverett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr omfattende bistand innen alle deler av arveretten. Enten du ønsker å sette opp et testament, gjennomføre et generasjonsskifte eller trenger hjelp med et dødsbo, har våre advokater solid kompetanse og bred erfaring. Målet er å forebygge konflikter, sikre dine ønsker og sørge for en smidig og korrekt gjennomføring av skifteoppgjøret.

Familie og barn

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester knyttet til familierett, barnerett og arverett. Vårt fokus er å finne gode løsninger som ivaretar dine rettigheter, samtidig som vi alltid har barnas beste som øverste prioritet. Enten du trenger hjelp til å inngå en ektepakt, gjennomføre en skilsmisse eller løse en foreldretvist, står vi klare med solid kompetanse og lang erfaring.

Tvisteløsning

Advokatfirmaet Sterk er din støttespiller når det oppstår tvister. Vårt mål er alltid å finne den raskeste og beste løsningen, skreddersydd for din situasjon. Med lang erfaring fra forhandlinger, mekling og prosedyre, kan vi bistå både privatpersoner og bedrifter gjennom hele konfliktløpet - fra tvist oppstår til saken er løst.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av tjenester innen arbeidsrett, med fokus på å finne gode løsninger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vårt erfarne team av advokater bistår med alt fra forebyggende rådgivning og avtaleutforming til tvisteløsning og prosedyre. Vi er opptatt av å levere skreddersydde tjenester av høyeste kvalitet, tilpasset den enkelte klients behov.

Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester knyttet til fast eiendom, skreddersydd for både privatpersoner og bedrifter. Våre advokater bistår med alt fra eiendomsutvikling, kjøp/salg og finansiering til seksjonering, tomtefeste og plan- og bygningsrett. Enten du trenger hjelp til å håndtere en tvist eller ønsker å forebygge problemer, er vi din solide støttespiller.

bottom of page