top of page

Kompetanse

Advokat Servet Yildiz Stêrk er opptatt av å gi sine klienter en bekymring mindre. Han viser høyt engasjement og har alltid fokus på oppdraget. Stêrk er tilgjengelig, responderer hurtig og sørger for rask fremdrift i sakene.

bottom of page