top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Er din virksomhet klar for feriepengeutbetalinger?

Oppdatert: 11. mar.


For enhver bedrift er det viktig å ha en grundig forståelse av bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Feil kan lede til økonomisk tap og skade på virksomhetens omdømme.


I Norge har arbeidstakere rett til ubetalt ferie, noe som betyr at de ikke får lønn når de tar ferie. Arbeidsgivere skal derfor trekke arbeidstaker i lønn når de tar ferie, og utbetale opptjente feriepenger i stedet. Disse pengene skal dekke lønnsbortfallet som arbeidstakeren opplever under ferien på grunn av lønnstrekket.


Feriepengegrunnlaget beregnes basert på arbeidstakerens inntekt det foregående året, kjent som opptjeningsåret. Feriepengene utgjør mellom 10,2 - 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget, avhengig av hvor lang ferie arbeidstakeren har rett til. Generelt er feriepengene 12% og 5 uker ferie for arbeidstakere under 60 år.


Ferieloven gir regler om hvordan feriepenger skal beregnes, når de skal utbetales, hvor lang ferie arbeidstakere har krav på, og når ferien skal avvikles. Ferieloven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstakeren. Imidlertid kan tariffavtaler gi arbeidstakere bedre rettigheter enn ferieloven, og disse må overholdes hvis din virksomhet er tariffbundet.


Feriepenger skal også beregnes av provisjoner og bonuser, da de anses som et resultat av arbeidstakerens arbeidsinnsats og derfor regnes som et arbeidsvederlag.


Arbeidstakere over 60 år har rett til lengre ferie og en høyere feriepengesats innenfor visse beløpsgrenser, i henhold til ferieloven og eventuelle gjeldende tariffavtaler.


Hvis feriepenger ikke beregnes og utbetales i henhold til ferieloven og eventuelle gjeldende tariffavtaler, kan konsekvensene for din virksomhet være svært kostbare. Du kan ende opp med å måtte utbetale feriepenger på nytt til alle berørte arbeidstakere.


Det er viktig å merke seg en dom fra lagmannsretten desember 2015, hvor en arbeidsgiver måtte betale feriepenger på nytt til en arbeidstaker fordi de hadde betalt ut feriepenger løpende gjennom opptjeningsåret som en del av månedslønnen. Dette var i strid med ferieloven, som tilsier at feriepenger skal utbetales når arbeidstakeren tar ferie, og ikke det ååret de blir opptjent. Feriepenger skal også beregnes og settes til side separat, og det er ikke tillatt å inkludere dem i lønnen.


I dette tilfellet ble arbeidsgiveren dømt til å utbetale 188 659 kroner i feriepenger på nytt til arbeidstakeren, og måtte også dekke saksomkostninger på 89 250 kroner.


Å gjøre feil kan medføre store økonomiske konsekvenser, i tillegg til omdømmetap for din virksomhet. Det er derfor av største viktighet at du som arbeidsgiver overholder bestemmelsene om ferie og feriepenger.


Din virksomhet kan unngå disse problemene ved å sørge for at du har en klar forståelse av reglene for beregning og utbetaling av feriepenger. Det kan være lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre at du overholder alle relevante lover og bestemmelser. I advokatfirmaet Sterk har vi ekspertise på dette feltet og kan bistå deg med alle aspekter vedrørende feriepenger, og sikre at din virksomhet overholder alle relevante bestemmelser.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page