top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

NAV-avslag: Klageprosessen

Oppdatert: 10. mar.

NAV behandler et betydelig antall søknader hvert år, og gitt dette omfanget, er feil nesten uunngåelige. I noen tilfeller kan søknader som burde vært innvilget bli avslått, mens i andre kan utbetalinger skje på feil grunnlag, noe som senere kan føre til krav om tilbakebetaling. Begge disse situasjonene kan være utfordrende for de som er berørt. Men det er muligheter for å bestride slike vedtak, og det første skrittet er å forstå klageprosessen på NAVs vedtak.


Rett til å klage

Hvis du mottar et avslag på søknaden din fra NAV, er det viktig å huske at du har rett til å klage. Klagefristen er vanligvis satt til tre uker fra du mottok avslaget. Hvis NAV mottar klagen din innen denne fristen, vil de gjennomgå saken på nytt.


NAV Klageinstans

Hvis NAV fortsatt opprettholder avslaget etter å ha vurdert saken på nytt, vil saken bli sendt videre til NAV Klageinstans. Hvis NAV Klageinstans også avviser søknaden din, har du rett til å anke saken til Trygderetten. Du har seks uker på deg til å anke saken etter at du har mottatt avslaget fra NAV Klageinstans.


Fri rettshjelp

I mange klagesaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at kostnadene forbundet med klageprosessen kan bli dekket. Dette er en viktig ressurs for mange som søker om ytelser fra NAV og som møter hindringer underveis.


Lagmannsretten

Hvis alle disse instansene fortsatt gir avslag, har du muligheten til å ta saken til lagmannsretten. Dette er en mer omfattende prosess og kan være kostbar, men i noen tilfeller kan det være det siste alternativet for å få saken din hørt.


Konklusjon

Å navigere i trygderetten kan være en utfordring, men med en grundig forståelse av prosessen, kan du håndtere disse utfordringene. Det finnes mange ressurser og muligheter for støtte tilgjengelig gjennom prosessen. Hvis du trenger hjelp med å forstå klageprosessen eller trenger bistand til å klage på et vedtak, er du velkommen til å kontakte oss. Vi er her for å hjelpe deg med å navigere i denne prosessen.

73 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page