top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Slik klager du på et vedtak fra NAV - En steg-for-steg-guide

Oppdatert: 24. mar.

Har du fått avslag på en søknad til NAV eller er uenig i et vedtak? Da har du rett til å klage. I denne artikkelen gir vi deg en steg-for-steg-guide til hvordan du går frem for å klage, hvilke frister som gjelder, hva du bør tenke på når du skriver klagen og hvordan du kan øke sjansene for å få medhold.


Slik klager du på et vedtak fra NAV - En steg-for-steg-guide


Steg 1: Sjekk om vedtaket kan påklages

Først må du undersøke om vedtaket kan påklages. Dette står som regel i vedtaket du har fått. De fleste vedtak om ytelser og tjenester fra NAV kan påklages, men det finnes unntak. Hvis du er i tvil, kontakt NAV for avklaring.


Steg 2: Finn ut hvem som er riktig klageinstans

Neste steg er å finne ut hvor du skal sende klagen. De fleste klager skal sendes til NAV-enheten som fattet vedtaket du vil klage på. Unntak er klage på utbetalinger fra folketrygden som sendes til NAV Klageinstans, og klager i saker om yrkesskade eller yrkesskadeerstatning som sendes til Trygderetten.


Steg 3: Overhold klagefristen

Det er viktig å overholde klagefristen. Hovedregelen er at du må klage innen seks uker fra du mottok vedtaket. Hvis særlige grunner gjør at du ikke kan overholde fristen, kan du søke om utsettelse. Men ikke regn med at du automatisk får det. Holder du ikke fristen risikerer du at klagen din blir avvist.


Steg 4: Skriv en god begrunnelse

Når du skriver klagen er det viktig å presentere en god begrunnelse for hvorfor du mener vedtaket er feil. Vær konkret, saklig og kortfattet. Forklar hvorfor du er uenig i NAVs vurderinger og vis til aktuelt regelverk hvis du kan. Få gjerne noen andre til å lese gjennom før du sender, for å sjekke at klagen kommuniserer budskapet ditt klart.


Steg 5: Legg ved relevant dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig for å underbygge klagen din. Legg derfor ved legeerklæringer, kvitteringer, arbeidsavtaler eller annet som er relevant. Husk at NAV bare kan vurdere saken ut fra dokumentene de har. Din jobb er å sørge for at de har et fullstendig beslutningsgrunnlag.


Steg 6: Send klagen og følg opp

Når klagen din er klar, sender du den enten elektronisk via nav.no, eller per post til riktig adresse. Be om å få et mottaksbevis slik at du kan dokumentere at klagen er sendt innen fristen. NAV skal som hovedregel behandle klagen innen 12 uker. Hvis de avslår, kan du vurdere å klage videre til Trygderetten.


Konklusjon

Å klage på et vedtak fra NAV kan virke overveldende. Men ved å følge stegene i denne guiden, holde fristene og skrive en god begrunnelse med relevant dokumentasjon, øker du sjansene for å nå frem med klagen din. Husk at du har rett til å klage og at det kan lønne seg å stå på sitt. Lykke til med klageprosessen!

7 visninger

Siste innlegg

Se alle

NAV-avslag: Klageprosessen

Klage på NAV-avslag? Utforsk klageprosessen, lær om dine rettigheter og ressurser tilgjengelige for å bestride slike vedtak.

Comments