top of page
 • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Yrkesskade - Hva det er og hvordan du får erstatning

Oppdatert: 24. mar.

En yrkesskade er en personskade som oppstår på jobb eller som følge av arbeidet du utfører. Hvis du blir skadet på jobb i Norge, har du rett til å søke erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som regnes som yrkesskade, hvordan du går frem for å søke erstatning og hvordan en advokat kan bistå deg i prosessen.


Har du blitt skadet på jobb? Lær hva som regnes som yrkesskade, hvilke skritt du bør ta for å søke erstatning og hvordan en advokat kan hjelpe deg i prosessen.

De vanligste yrkesskadene

Yrkesskader kan være alt fra plutselige skader til sykdommer som utvikler seg over tid. Noen vanlige yrkesskader er:


 • Klemskader og fallskader på byggeplasser

 • Skader fra gjentatte bevegelser, som musearm hos kontoransatte

 • Hørselsskader fra støy i industri og bygg og anlegg

 • Psykiske skader fra vold, trusler eller traumatiske hendelser i utsatte yrker

 • Sykdommer fra eksponering av farlige stoffer som asbest og kjemikalier

 • Slitasjeskader i rygg, skuldre og knær fra tungt fysisk arbeid


Trinn for å søke erstatning

Hvis du mener du har fått en yrkesskade, bør du ta følgende skritt:


 • Meld skaden til arbeidsgiver og NAV så snart som mulig

 • Oppsøk lege for undersøkelse og dokumentasjon av skaden

 • Finn ut hvilket forsikringsselskap arbeidsgiver har yrkesskadeforsikring hos

 • Send skademelding med dokumentasjon til forsikringsselskapet

 • Følg opp saken med forsikringsselskapet og sørg for god dokumentasjon

 • Vurder å søke hjelp fra advokat hvis saken blir komplisert eller du får avslag


Om erstatningens størrelse

Erstatningen utmåles individuelt og skal dekke lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, utgifter til behandling og eventuell menerstatning. I tillegg skal forsikringen dekke tap av forsørger ved dødsfall. Det foretas fradrag for trygdeytelser. Erstatningsbeløpene kan variere fra noen titusener til flere millioner avhengig av skadeomfanget.


Advokatbistand

Mange velger å søke hjelp fra en advokat med erfaring fra yrkesskader. Advokaten kan hjelpe til med å vurdere om du har en gyldig sak, fremskaffe dokumentasjon, forhandle med forsikringsselskap og eventuelt ta saken til retten hvis det blir nødvendig. For de fleste vil advokatutgiftene dekkes av forsikringen. En advokat på din side vil kunne øke dine sjanser for å få riktig erstatning.


Konklusjon

Yrkesskader kan ramme alle yrkesgrupper. Heldigvis har vi i Norge en god yrkesskadeforsikringsordning som skal sikre de som blir rammet økonomisk kompensasjon. Men det er viktig å kjenne sine rettigheter, følge de riktige skrittene for å søke erstatning og vurdere advokatbistand hvis saken blir komplisert. Ved å være godt forberedt står du sterkere i kampen for den erstatningen du har krav på.

6 visninger

Siste innlegg

Se alle

Voldsoffererstatning - Hva du bør vite

Hvis du har blitt utsatt for en voldshandling, kan du ha rett til erstatning fra staten gjennom voldsoffererstatningsordningen. Dette er en ordning som skal bidra til å gi voldsofre økonomisk kompensa

Comments


bottom of page