top of page

Din partner for et velfungerende arbeidsliv

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av tjenester innen arbeidsrett, med fokus på å finne gode løsninger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vårt erfarne team av advokater bistår med alt fra forebyggende rådgivning og avtaleutforming til tvisteløsning og prosedyre. Vi er opptatt av å levere skreddersydde tjenester av høyeste kvalitet, tilpasset den enkelte klients behov.

Arbeidsrettslige utfordringer kan være komplekse og tidkrevende, enten du er bedriftsleder eller ansatt. Konsekvensene av feil håndtering kan bli store, både menneskelig og økonomisk. Våre advokater har lang erfaring fra ulike sider av arbeidslivet og bred kompetanse innen alle områder av arbeidsretten. Vi kan derfor tilby treffsikker rådgivning og støtte gjennom hele prosessen, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Tjenester

Tvisteløsning og prosedyre

Forhandlinger og rettsmekling. Prosedyre ved domstolsbehandling, i Arbeidsretten og andre tvisteorganer.

Virksomhetsoverdragelser

Arbeidsrettslig bistand i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Rådgivning rundt overtakelse av ansatte.

Permittering og nedbemanning

Planlegging og gjennomføring av permitteringer og nedbemanningsprosesser. Bistand ved drøftelsesmøter og forhandlinger.

Konflikt- og varslingssaker

Konflikt- og varslingssaker

Konkurransebegrensninger og lojalitetsplikt

Utforming av gyldige konkurranseklausuler og kundeklausuler. Håndtering av brudd på lojalitetsplikt.

Arbeidstid og ferie

Bistand med utforming av arbeidsplaner og turnusordninger. Praktisk rådgivning om reglene for ferie og fritid.

Ansettelser og arbeidsavtaler

Utforming og kvalitetssikring av ulike typer ansettelsesavtaler. Rådgivning rundt valg av tilknytningsform.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Har jeg krav på å bli vurdert som kandidat i en nedbemanningsprosess?

Ja, utvelgelsen skal være saklig og du har som overtallig rett til å bli vurdert opp mot andre. Alder, ansiennitet og sosiale forhold er sentrale kriterier.

Må jeg godta endringer i mine arbeidsoppgaver?

Arbeidsgivers styringsrett gir adgang til å endre dine oppgaver innen rammen av arbeidsforholdet. Men vesentlige endringer krever saklig grunn.

Kan jeg få sparken på dagen i prøvetiden?

Nei, selv i prøvetiden gjelder det 14 dagers oppsigelsestid. Avskjed med øyeblikkelig fratreden er et enda strengere virkemiddel.

Har jeg krav på fri til å gå på jobbintervju i oppsigelsestiden?

Nei, det har du ikke krav på. Men mange arbeidsgivere vil likevel være fleksible og gi fri til jobbsøking.

Kan jeg kreve å få stå i stilling under en oppsigelsestvist?

Hovedregelen er rett til å stå i stilling til saken er avgjort. Retten kan likevel bestemme noe annet etter krav fra arbeidsgiver.

Hva er konsekvensen av å bryte en konkurranseklausul?

Det kan medføre erstatningsansvar og i noen tilfeller strafferettslige sanksjoner. Retten kan også nedlegge forbud.

Kan jeg forhandle om sluttvederlag ved nedbemanning?

Ja, sluttpakker er ikke lovpålagt, men ofte gis det sluttvederlag ved forhandlinger i nedbemanningsprosesser.

Må en sluttavtale inngås skriftlig for å være gyldig?

Nei, muntlige sluttavtaler er også bindende. Men skriftlighet anbefales sterkt for å unngå uklarhet om innholdet.

Har jeg krav på lønn under permittering?

Permitterte arbeidstakere har som hovedregel ikke krav på lønn, men kan ha rett på dagpenger fra NAV.

Omfattende arbeidsrettslig bistand

Arbeidsrett

bottom of page