top of page

Din trygge partner i alle eiendomsspørsmål

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester knyttet til fast eiendom, skreddersydd for både privatpersoner og bedrifter. Våre advokater bistår med alt fra eiendomsutvikling, kjøp/salg og finansiering til seksjonering, tomtefeste og plan- og bygningsrett. Enten du trenger hjelp til å håndtere en tvist eller ønsker å forebygge problemer, er vi din solide støttespiller.

Eiendomsmarkedet er i stadig utvikling, med nye lover, regler og trender. Enten du skal kjøpe, selge, leie ut eller drive utvikling av eiendom, dukker det opp spørsmål og utfordringer underveis. Feil eller forsømmelser kan få store økonomiske konsekvenser. Derfor er det viktig å ha en påpasselig og løsningsorientert advokat ved din side.

Tjenester

Bolig- og eiendomsselskaper

Stiftelse og registrering av borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper. Løpende rådgivning til styret.

Entrepriserett

Utforming og forhandling av entreprisekontrakter, rådgivning under byggeprosjekt, sluttoppgjør og reklamasjoner.

Ekspropriasjon og eiendomsinngrep

Bistand til grunneiere ved ekspropriasjon og rådighetsinnskrenkninger. Fremme krav om erstatning, evt. søksmål.

Tomtefeste

Inngåelse og revisjon av festeavtaler, innløsning av festetomter, tvister mellom bortfester og fester.

Tingsrettslige tvister

Bistand ved alle typer tingsrettslige tvister, som grensetvister, servitutter, sameietvister, nabotvister og mangelskrav.

Plan- og bygningsrett

Rådgivning om arealplaner, utbyggingsavtaler og byggesøknader. Klager og prosedyre overfor plan- og bygningsmyndighetene.

Eiendomstransaksjoner

Bistand ved kjøp, salg, feste eller gave av fast eiendom. Grundig kontraktsgjennomgang, rådgivning om handlingsplikt, finansiering, skatt og avgift.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er et naborettslig forhold?

Naboretten regulerer den gjensidige begrensning i rådigheten som naboskapet medfører. Naboloven forbyr ulemper på naboeiendom utover det sedvanlige.

Hva skjer ved en ekspropriasjon?

Ved ekspropriasjon må grunneieren avstå hele eller deler av eiendommen sin til offentlige formål mot erstatning. Prosessen reguleres i oreigningslova.
Kan man bygge uten byggetillatelse? Hovedregelen er at alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven krever søknad og tillatelse fra kommunen. Unntak for mindre tiltak på bebygd eiendom.

Kan man kreve erstatning ved forsinkelse?

Ja, avhendingsloven § 4-5 gir rett til erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse. Dagmulkt må avtales særskilt. Heving er mulig ved vesentlig forsinkelse.

Hvor lang reklamasjonsfrist har man ved kjøp av bolig?

Reklamasjonsfrist for mangler er minimum 5 år fra overtakelse, jf. avhendingsloven § 4-19. Mangel må påberopes innen rimelig tid etter at den ble eller burde vært oppdaget.

Hva er eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring forsikrer selgeren mot krav fra kjøper pga. skjulte feil og mangler innen 5 år etter overtakelsen. Forsikringen tegnes via eiendomsmegler eller advokat.

Hvor lenge varer en festekontrakt?

Festeavtaler kan inngås for 10 år av gangen, men ofte avtales 80-100 år, såkalt "evigvarende feste". Festeren har rett til fornyelse på samme vilkår. Tomtefesteloven regulerer partenes rettigheter.

Hvordan tinglyser man en rettighet?

Tinglysing skjer ved registrering i grunnboken, som føres av Kartverket. Man sender inn et skjøte eller pantedokument, betaler dokumentavgift og får rettsvern fra tinglysingstidspunktet.

Hva er en borett?

En borett er en eksklusiv bruksrett til en leilighet i et borettslag. Andelseieren eier en andel i laget og har borett gjennom denne. Boretten kan omsettes, pantsettes eller fremleies.

Hva er et sameie?

Et sameie er når flere eier en ting sammen, fast eiendom eller løsøre. Sameierne eier en ideell andel hver, f.eks. 1⁄2 eller 1⁄4. Sameiets forhold reguleres i sameieavtale eller sameieloven.

Omfattende juridisk bistand innen fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold

bottom of page