top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Skilsmisse og barnefordeling i Tyrkia - hva norske borgere bør vite

Oppdatert: 24. mar.

Norske statsborgere som er gift med tyrkere eller bor i Tyrkia kan risikere å gjennomgå en skilsmisse i det tyrkiske rettssystemet. Det er da viktig å kjenne til prosessen og lovverket som regulerer skilsmisse og barnefordeling i Tyrkia. Denne artikkelen gir en oversikt over hva du som norsk borger bør være spesielt oppmerksom på.


Som norsk borger i skilsmisse i Tyrkia er det viktig å kjenne prosessen og barnefordelingsreglene. Her får du en oversikt.

Skilsmisseprosessen i Tyrkia

I Tyrkia kan ektefeller søke om skilsmisse ved enighet (anlaşmalı boşanma) eller ved uenighet (çekişmeli boşanma). Ved enighet sendes en felles søknad til familiedomstolen. Ved uenighet må en av partene saksøke den andre og bevise at vilkårene for skilsmisse er oppfylt. Aksepterte skilsmissegrunner er blant annet utroskap, mishandling, kriminell atferd og forlatt ekteskap.


Etter at skilsmissedom er avsagt, må denne registreres i folkeregisteret for å tre i kraft. Først da regnes man som skilt. Skilsmissesaker kan ta 1-2 år i Tyrkia avhengig av konflikt og kompleksitet.


Barnefordelingslover og praksis

Barnefordeling avgjøres enten i forbindelse med skilsmissesaken, eller i separat sak etter skilsmissen. Hovedregelen er at barn under 3 år bor hos mor, med mindre mors situasjon eller oppførsel tilsier at fars omsorg er bedre for barnet. For barn over 3 år avgjøres saken konkret etter hva som anses å være til barnets beste.


Barnefordelingen fastsettes i selve skilsmissedommen eller i separat avgjørelse. Det vanligste er at én forelder får hovedomsorgen, kombinert med samvær for den andre. Delt bosted kan også avtales eller idømmes. Samværsforelder har rett til regelmessig og tilstrekkelig samvær, men hva det innebærer konkret varierer.


Spesielt for norske borgere

Som norsk statsborger med tilknytning til Norge, er det viktig å merke seg at norske myndigheter og domstoler kan ha parallell jurisdiksjon i internasjonale skilsmisse- og barnefordelingssaker. Norge og Tyrkia er også bundet av Haagkonvensjoner på dette feltet.


I praksis betyr det at hvis du er norsk statsborger, bør du alltid vurdere om du også kan eller bør anlegge parallell sak i Norge, ikke minst hvis du planlegger å flytte tilbake til Norge med barn etter skilsmissen. De parallelle prosessene kan komplisere saken, men samtidig sikre at du får ivaretatt dine rettigheter i begge land.


Konklusjon

Ved skilsmisse og barnefordeling i Tyrkia er det avgjørende for norske borgere å kjenne prosessen, lovverket og konvensjonene som regulerer dette. Selv om tyrkisk rett vil regulere selve saken, kan og bør parallelle prosesser i Norge vurderes. Det anbefales å søke råd fra advokater med kompetanse på internasjonale familiesaker på et tidlig stadium for å ivareta egne og barnas rettigheter best mulig.

Siste innlegg

Se alle

Comments